Kyyveden valuma-aluetalkkari

Kyyveden valuma-aluetalkkari on yksi neljästä valtakunnallisesta ELY-keskusten koordinoimasta valuma-aluepilotista, jotka edistävät valuma-aluelähtöistä vesienhallintaa etsimällä parhaita käytäntöjä tunnistettuihin haasteisiin yhdessä maanomistajien kanssa.

https://www.proagria.fi/hankkeet/kyyveden-valuma-aluetalkkari-pilottihanke