Metsästys

Kyyveden osakaskunta vuokraa vesialueensa jakaen ne paikallisille metsästysseuroille, periaatteena seurojen tasapuolinen kohtelu ja vuokrarajojen järkeistäminen. Vesilintujen ja haittalajien metsästysoikeus pidätetään Kyyveden osakaskunnalla, ja osakaskunta järjestää metsästyksen alueellaan.