Hoitokalastus

Kyyvedellä on hoitokalastusta tehty useampana vuonna, ja muun muassa ahvenen kasvu on parantunut hoitokalastuksen myötä. Kyyvedessä on myös havaittu viime vuosina muikkua entistä enemmän. Hoitokalastusta suoritetaan nuotalla ja rysillä. Tarkoituksena on vähentää erityisesti särkikalabiomassaa noin 100 000 kg vuosittain. Hoitokalastusta tehdään yhteisrahoitteisesti, ja osakaskunnalla on merkittävä rooli osarahoittajana. Kalastusluvilla kerättyä tuottoa käytetään myös täten Kyyveden vesienhoitoon.

Lisätietoa hoitokalastuksesta voit lukea: http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B22DBE527-1ABC-4F56-8AB1-550121613A40%7D/76772