Hankkeet

Osakaskunta on tällä hetkellä mukana seuraavissa hankkeissa:

Mökkiläiset vieraspetopyyntiin

Metsästäjäliiton koordinoima Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hankessa tarkoituksena on aktivoida mökkiläisiä pyytämään pienpetoja joko itse tai pyytämään apua alueen metsästäjiltä. Haitallisiksi vieraspedoiksi luokitellut supikoira ja minkki uhkaavat Suomen luonnon monimuotoisuutta. Osakakunta jakaa halukkaille vapaa-ajan asukkaille loukkuja pyyntiä varten. Pyyntiin saat myös opastusta.

Jos haluat osallistua pienpetojen pyyntiin tai tarvitset apua pyynnissä, niin ota yhteyttä: veli.manninen(at)haukivuori.fi

Puupohjaisilla uusilla Materiaaleilla tehoa metsätalouden Vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin (PuuMaVesi)

PuuMaVesi-hankkeen kenttäkokeissa osoitettiin, että pienpuuaineksesta rakennetuilla uppopuurakenteilla pystytään vähentämään metsätalouden aiheuttamaa rehevöittävää ja liettävää kuormitusta. Puupuhdistamot lisäsivät myös pohjaeläimistön tuotantoa ja monimuotoisuutta. Lisätietoa.

Sotka-hanke

Maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hankkeessa tehdään kosteikoita, rakennetaan levähdysalueverkostoa, kunnostetaan soita ja valuma-alueita sekä pyydetään pienpetoja. Näkyviä tuloksia odotetaan muutamassa vuodessa. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteistä Helmi-ohjelmaa, joka vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta. Lisätietoa.