Yleinen

Lietjärven vesiensuojeluratkaisuihin tutustuminen 7.10.2023

Tervetuloa tutustumaan Haukivuoren Lietjärvellä sijaitseviin vesienhoitorakenteisiin. Erkki Kiukas esittelee pitkäjänteistä vesienhoitotyötään sekä rakentamiensa puupuhdistamon ja laskeutusaltaiden toimintaa.    Osallistumislinkki:https://tilaisuudet.proagria.fi/event/bJ9J0?_gl=1*czrnd7*_ga*MzUxOTMyNTg1LjE2ODA1MTc2OTM.*_ga_94F5LHB0XC*MTY5NjIyNzUyNS4yOC4wLjE2OTYyMjc1MjUuNjAuMC4w

Yleinen

VESILINTUJEN RUOKINTAKIELTO 15.7. ALKAEN

OSAKASKUNTA ON PÄÄTÖKSELLÄÄN KIELTÄNYT VESILINTUJEN RUOKINNAN ALUEELLAAN 15.7.2023 ALKAEN. Päätöksellä pyritään edistämään vesilintujen taantuvien kantojen elinvoimaisuutta, säilyttämään lintujen luontainen arkuus sekä palauttamaan perinteinen metsästyskulttuuri.

Yleinen

Tyltynsalmella uppotukkien poistoa kesällä 2023

Tyltynsalmessa Sanjasalon pohjoispuolella veneväylällä suoritetaan uppotukkien poistoa kesällä 2023. Tukit kaikuluodataan ja merkitään ennakkoon kohoilla. Kohot eivät ole pyydysten merkkeinä. Tukit poistetaan sukeltamalla, jolloin veneillessä pitää noudattaa erityistä varovaisuutta. Päivät ilmoitetaan myöhemmin.

Yleinen

Kyyveden valuma-aluetalkkari

Kyyveden valuma-aluetalkkari on yksi neljästä valtakunnallisesta ELY-keskusten koordinoimasta valuma-aluepilotista, jotka edistävät valuma-aluelähtöistä vesienhallintaa etsimällä parhaita käytäntöjä tunnistettuihin haasteisiin yhdessä maanomistajien kanssa. https://www.proagria.fi/hankkeet/kyyveden-valuma-aluetalkkari-pilottihanke

Yleinen