Lupa-aluekartta ja rajoitukset

TARKEMMAT LUPAEHDOT, HINNAT JA ALUEET JULKAISTAAN MYÖHEMMIN.

 

Osakaskunta on järjestäytymiskokouksessaan 27.2.2018 hyväksynyt seuraavan erikoisluvan:

Vesilintujen metsästyksen erikoislupa, Sorsastuslupa:

Kaikilla osakaskunnan osakkailla on vesilinnun metsästysoikeus osakaskunnan vesialueilla. Osakaskunta myy vesilintujen metsästyslupia ulkopuolisille metsästäjille. Metsästyslupa on henkilökohtainen. Minkin ja supikoiran metsästysoikeus sisältyy vesilintujen metsästyslupaan laillisen pyynnin puitteissa. Osakaskunnan hoitokunta valmistelee esityksen ja varsinainen kokous päättää metsästyskausittain myytävien lupien määristä, hinnoista, metsästysajan kestosta, mahdollisista osa-alueluvista ja rauhoitusalueista sekä muista lupaehdoista. Varsinainen osakaskunnan kokous voi päättää osakkaiden metsästysoikeuden maksullisuudesta. Hoitokunnalla on pakollisen tarpeen sitä vaatiessa oikeus tehdä muutoksia lupaehtoihin metsästyskauden aikana.