KYYVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2.4.2023

KYYVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2023

2.4.2023 KLO 15.00 HAUKIVUORITALO SEKÄ TEAMS

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12§ mukaiset asiat, sekä Pukkiselän pohjapatohanke.

Kokousjärjestelyt: 

Kaikkien osallistujien on ehdottomasti ilmoittauduttava etukäteen. Kokoukseen osallistuvien on ilmoittauduttava joko sähköpostilla: vuosikokous@kyyvedenosakaskunta.fi tai puh +358401291815 Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava kaikki kiinteistötunnukset, joita kokouksessa edustaa. Vain ennakkoon ilmoitetut kiinteistöt ovat oikeutettuja käyttämään äänivaltaa kokouksessa. Ilmoittautumisen on saavuttava perille 26.3.2023 mennessä. TEAMS- yhteydellä osallistuvien on ilmoittauduttava sähköpostilla 26.3.2023 mennessä.

Mikkelissä 9.3. 2023  Kyyveden osakaskunta hoitokunta