Luvat ja lupamyynti

Kyyveden osakaskunnan lupia 2024 myyvät:

 • Wanha Osula, Keskustie 72, 51600 HAUKIVUORI
 • Luusniemen Autohuolto, Luusniementie 1456, 51460 LUUSNIEMI
 • Nykälän kosket, Koskentila, Porsaskoskentie 2275, 51670 NYKÄLÄ
 • Osmo Pajunen, puh. 0400 788 234, Pajulantie 75 B, 51450 PAJULANKYLÄ
 • Erkki Reiman, puh. 0500 224 356 Myllytilantie 8, 50970 MIKKELI
 • Reijo Sihvonen, puh. 0400 372 374, Sikosaarentie 140 as. 1, 51460 LUUSNIEMI
 • Heikki Seppänen, puh. 0500 258 220, Palokärjenkatu 3, 50190 MIKKELI
 • Veijo Hämäläinen, puh. 040 129 1815, Harjulantie 6, 51520 HIIROLA

Luvat kätevästi netistä: www.kalakortti.com – voit tilata myös pyydysyksikkömerkit suoraan haluamaasi osoitteeseen!

Valtion kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä. https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html

 

Kyyveden osakaskunta kalastussääntö 2024

Lupien voimassaolo 1.5.2024- 30.4.2025

Pyydykset merkitään pyydysyksikkömerkeillä, joissa on nimi ja yhteystiedot. Pyydysyksikkömerkin hinta osakkaalle 5 €/ pyydysyksikkö mahdollisuus lunastaa 10 yksikköä/ osakas

Kymmenen yksikköä ostanut osakas voi myös uistella 5 vavalla

Yksikkömerkkinä myydään yhden (1) kahden (2) ja neljän (4) yksikön merkki.

KUHAN ALAMITTA 45 CM

TALVIPYYNNISSÄ YLI 5M SYVYISILLÄ ALUEILLA 28-49MM VERKOT KIELLETTY 1.11.- 30.4.

Hilekoneiden avain 20,00 €

Osakkaan sorsastuslupa 10 ja samaan ruokakuntaan kuuluvat samassa osoitteessa asuvat perheenjäsenet 10 €

Sorsien ruokinta kielletään osakaskunnan yhteisalueella 15.7. 2024 alkaen.

Verkko 30 m: 1 yksikkö

Pitkäsiima 100 koukkua: 3 yksikköä

Isku tai vastaavat koukut 5 kpl: 1 yksikköä

Rysät / paunetit, korkeus enintään 1,5 m: 3 yksikköä

Isorysät ja paunetit korkeus yli 1,5 m: 5 yksikköä

Rapumerrat osakkaalle 20 €/10 mertaa (Lupaehdot)

Rapumerrat ulkopuoliselle 30 €/10 mertaa alue kyyveden pääallas

Tuulastus osakkaille maksuton

Katiskat ilman yksikkömaksua osakkaalle

Katiska osakaskuntaan kuulumattomille 1 yksikköä

Pyydykset tulee merkitä lakien ja asetusten määräämällä tavalla. (liput verkkoihin)

Osakasluettelossa olevat yli 20 pyydysyksikön osakkaat voivat lunastaa pyydysyksikkönsä täysimääräisinä.

Osakaskuntaan kuulumattomien pyydysyksikkömaksu 10 €/pyydysyksikkö, yksiköitten määrä max 10 pyydysyksikköä

Tuulastus ulkopuolisilla 15 €

 

Yrittäjäluvat (Lupaehdot)

1) Yrittäjälupa mökkiyrittäjille  60,00 €

 • 5 vavan uisteluluvan
 • pyydysyksiköitä 6 kpl
 • ravustuslupa 5 mertaa (Kyyvedessä)
 • tuulastus

 2) kalastusmatkailu yrityslupa 240 €/kausi

 • 10 vavan uistelulupa (tämä lupa on kalastusmatkailu yrittäjille, jotka kaupallisesti vievät asiakkaita kalastamaan)

 

Kaupallisen kalastajan lupa, (Lupa-aluekartta)(Lupaehdot) kuuluu kaupallisen kalastajan rekisteriin ja on toiminnalleen y- tunnus

 • Hoitokunta myöntää luvan, lupa sisältää 80 pyydysyksikköä ja oikeuden kalastamaan nuotalla

Luvan hinta ei osakkaalle 500 €, osakas voi lunastaa tarvittavan määrän pyydysyksikköjä osakkaan pyydysyksikköhinnalla (maksimissaan 80 pyydysyksikköä) kaupalliseen kalastukseen. Yksikön hintaan lisätään luvan painatuskustannukset. Luvat laskutetaan kalastajalta ensin, ja luvat tilataan saadun suorituksen jälkeen. (Lupa-aluekartta) (Lupaehdot)

 

Troolilupa (Lupa-aluekartta) (Lupaehdot)

 • Hoitokunta myöntää luvan ainoastaan kaupalliselle kalastajalle lupia max 2 kpl 1000 € avovesikausi

 

Hoitokalastuslupa (Lupaehdot)

 • Hoitokunta myöntää luvan, lupa on maksuton

 

Perinnenuottalupa osakaskunnan osakkaille ilmainen (Lupaehdot)

 

Sorsastuslupa osakaskuntaan kuulumattomille

 • Kausilupa 50 €
 • Vuorokausilupa 20 €
 • Supikoiran, minkin ja varislinnut voi ampua osakaskunnan vesialueella.

 

Uistelulupa (Lupaehdot)

 • Uistelu 1 vrk (6 vapaa) 30 €
 • Uistelu 6 vavalla 100 €
 • Uistelu 10 vavalla 150€

 

OSTA PYYDYSMERKKI TAI KAKS, SAADAAN KYYVESI PAREMMAKS!

ERIKOISLUPIEN EHDOT:

Uisteluluvat

Uisteluluvan kesto on kuluva kalenterivuosi ostopäivämäärästä eteenpäin. Uistelulupa on henkilökohtainen. Uistelulupa oikeuttaa kalastamaan Kyyveden pääaltaan sinisellä merkityillä alueilla, punaisella on korostettu pääaltaan kalastuskieltoalueita (kartta). Kalastusalueen päätöksellä kuhan alamitta on 45 cm, suositusalamitta on 50 cm. Suosituksena on vapauttaa isot hauet (yli 100 cm) ja kuhat (yli 75 cm). Muiden lajien osalta on voimassa lakisääteiset alamitat ja rajoitukset. Muista vapauttaa ja käsitellä vapautettavia kaloja oikeaoppisesti. Vähentämällä vieheiden koukkulukumäärää vähennät vapautettaville yksilöille muodostuvia vaurioita ja nopeutat vapauttamista. Kiinteisiin pyydyksiin on suosituksena pitää 50 m vähimmäisetäisyys. Rantakiinteistöjen osalta tulee noudattaa lain vaatimaa häirinnän välttämistä, suositusetäisyys 100 m.
Kalastettaessa 18-64 vuotiailla kalastajilla tulee olla voimassa oleva henkilökohtainen kalastonhoitomaksu suoritettuna. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa käyttämään yhtä lisävapaa. Lisätietoa luvasta: www.eraluvat.fi

Ravustusluvat
Osakaskunta myy kahta ravustuslupaa. Osakkaille myytävä lupa oikeuttaa käyttämään enintään 10:ntä mertaa osakaskunnan alueella. Ulkopuolisille myytävä erillislupa oikeuttaa käyttämään enintään 10:ntä mertaa Kyyveden pääaltaalla. Pyyntiin käytettävät välineet on desinfioitava ennen niiden siirtoa järvestä tai vesistöstä toiseen. Ravun alamitta on 10 cm. Pyyntivesistön ulkopuolisten syöttikalojen käyttäminen ilman välipakastusta on kiellettyä. Huomio jokiravun suoja-alueet! Yksi henkilö voi ostaa useita lupia.

Yrittäjälupa
Yrittäjälupaa myydään mökki- ja kalastusmatkailuyrittäjille. Luvan voi myös ostaa muu y-tunnuksellinen yritys, toiminimi tai rekisteröity yhdistys. Luvan myöntää ja se ostetaan suoraan osakaskunnan hoitokunnalta. Lupaa tai sen osia ei voi myydä tai luovuttaa eteenpäin, lukuun ottamatta yrityksen asiakkaiden käyttöä. Toimija voi ostaa useita lupia. Lupa ja pyydysyksiköt ovat voimassa kuluvan kalenterivuoden ajan ostoajankohdasta eteenpäin, poiketen tavanomaisien pyydysyksikköjen voimassaoloajasta. Kalastussäännöt ja rajoitukset määräytyvät voimassa olevien alue-, osakaskunta- ja lakisäädösten perusteella. Yrittäjäluvalla kalastettaessa yrityksen asiakkaan tai muun luvan käyttäjän tulee pitää mukanaan tositetta tai kuittia (alkuperäinen tai sen kopio) myönnetystä luvasta. Pyydysten merkinnässä tulee käyttää hoitokunnan yrittäjälle luovuttamia pyydysmerkkejä, jotka yrittäjä palauttaa hoitokunnalle luvan päätyttyä tai ostaa merkit uudelleen käyttöön.

Kaupallisen kalastajan lupa
Kaupallisen kalastajan lupa on tarkoitettu kalastuselinkeinon harjoittajille (toiminimi ja yritys), jotka kuuluvat kaupallisen kalastajan rekisteriin ja on toiminnalleen y-tunnus. Lupa sisältää maksimissaan 80 kpl pyydysyksiköitä ja oikeuden kalastaa nuotalla. Lupaa anotaan osakaskunnalta hakemuksella, joka toimitetaan hoitokunnalle. Kaupallisen kalastajan lupa oikeuttaa kalastamaan Kyyveden pääaltaan alueella. Tulevan tai kuluvan vuoden hakemukset pitää toimittaa viimeistään haettavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Luvan myöntää hoitokunta, ja lupa on voimassa pyydysyksikköjen voimassaoloajan päätöksen mukaisesti.

Lupia myydään enintään 15 kpl. Kaupallisen kalastajan luvat myönnetään seuraavan periaatteen mukaisessa järjestyksessä:
1. Osakkaat ja pyydysyksiköiden luovutukseen perustuvat kalastajat, jotka kuuluvat I-luokan kaupallisiin kalastajiin ja joilla on ollut edellisenä vuonna kaupallisen kalastajan lupa osakaskunnan vesialueella.
2. Osakkaat ja pyydysyksiköiden luovutukseen perustuvat kalastajat, jotka kuuluvat I-luokan kaupallisiin kalastajiin.
3. Osakkaat ja pyydysyksiköiden luovutukseen perustuvat II-luokan kaupalliset kalastajat.
4. Ei osakkaat, jotka kuuluvat I-luokan kaupallisiin kalastajiin.
5. Ei osakkaat, jotka kuuluvat II-luokan kaupallisiin kalastajiin.

Mikäli kaksi tai useampi kalastaja on samassa em. luokassa lupien myöntämisen suhteen ja hakemusten määrä ylittää 15 kpl, kalastaja jolla on enemmän omistuksessa tai luovutusten kautta saatuja pyydysyksiköitä saa luvan. Yksi toimija voi ostaa useampia lupia. Kaupallisen kalastajan lupa on henkilö- tai yrityskohtainen, eikä sen yksiköitä saa luovuttaa tai myydä eteenpäin. Mikäli hakemuksiin perustuvia lupia myönnetään alle 15 kpl, myydään loput luvat 15:een kpl asti ostojärjestäen kauden aikana.

Troolilupa
Troolilupa myönnetään vain kaupallisen kalastajan rekisteriin kuuluvalle, kalastusta elinkeinonaan harjoittaville henkilöille ja yrityksille, joilla on y-tunnus toiminnalleen. Lupa on henkilö- tai yrityskohtainen. Lupa on kestoltaan tulevan avovesikauden mittainen, tai hoitokunnan päätöksellä enintään kolmen avovesikauden mittainen. Lupia myönnetään maksimissaan 2 kpl yhdelle kaudelle osakaskunnan kokouksen päätöksellä tai kokouksen valtuuttaman hoitokunnan tekemällä päätöksellä. Troolaus on sallittua vain aikavälillä sunnuntai 18:00 – perjantai 18:00.

Mikäli troolilupien kysyntä ylittää 2 kpl / kausi, luvat myönnetään seuraavassa järjestyksessä:
1. Osakkaat ja pyydysyksiköiden luovutukseen perustuvat kalastajat, jotka kuuluvat I-luokan kaupallisiin kalastajiin ja joilla on ollut edellisenä vuonna troolilupa harjoittaa kaupallista kalastusta osakaskunnan vesialueella.
2. Osakkaat ja pyydysyksiköiden luovutukseen perustuvat kalastajat, jotka kuuluvat I-luokan kaupallisiin kalastajiin.
3. Osakkaat ja pyydysyksiköiden luovutukseen perustuvat II-luokan kaupalliset kalastajat.
4. Ei osakkaat, jotka kuuluvat I-luokan kaupallisiin kalastajiin.
5. Ei osakkaat, jotka kuuluvat II-luokan kaupallisiin kalastajiin.

Mikäli kaksi tai useampi kalastaja on samassa em. luokassa troolilupien myöntämisen suhteen ja lupien määrää joudutaan rajoittamaan, kalastaja jolla on enemmän omistuksessa tai luovutusten kautta saatuja pyydysyksiköitä saa trooliluvan.

Perinnenuottalupa
Osakaskunta myöntää perinnenuottalupaa nuottakalastuskulttuurin ylläpitämiseksi, joka kattaa kaikki eri nuottatyypit. Perinnenuottaluvan myöntää osakaskunnan hoitokunta. Nuottaluvan kesto on kuluva kalenterivuosi myöntöpäivämäärästä eteenpäin. Perinnenuottalupa on henkilökohtainen, ja nuotattaessa ainakin yhdellä kalastajista tulee olla nuottalupa.

Hoitokalastuslupa
Hoitokalastusluvan myöntää osakaskunnan hoitokunta. Hoitokalastuslupa on vastikkeeton, ja se voidaan myöntää kaikille pyyntimuodoille enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Lupa on henkilö-, yritys- tai yhteisökohtainen. Hoitokalastuslupaa tulee anoa osakaskunnan hoitokunnalta, ja anomuksen yhteydessä pitää esittää suunnitelma ja listaus käytettävistä pyydyksistä ja tavoista, sekä niiden lukumäärästä. Mikäli käytettävät pyydykset vaativat viranomaisen myöntämän poikkeusluvan, hoitokalastuksen suorittaja on velvoitettu esittämään hyväksytty poikkeuslupahakemus osakaskunnan hoitokunnalle ennen kalastuksen suorittamista. Hoitokalastus ei saa kohdistua suurikokoisiin petokaloihin. Hoitokunnalla on oikeus vaatia tarkennuksia, rajoituksia tai selvityksiä suunnitelmaan, sekä tarvittaessa hylätä hoitokalastuslupahakemus ja myönnetty hoitokalastuslupa. Hoitokunta myöntää haetun pyydysmäärä ja -tapalistauksen perusteella erillisen hoitokalastuspyydysmerkkimäärän luvan saajalle.