Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Kyyveden osakaskunta on laatinut itselleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, jonka löydät täältä. Suunnitelman tarkoituksena on antaa osakaskunnan toiminnalle selkeät linjaukset ja listata pitkän aikavälin kehittämis- ja edistämisasiat sekä kohteet. Suunnitelma pohjaa alueen muihin suunnitelmiin sekä huomio muut alueelliset ja valtakunnalliset strategiat sekä ohjelmat.

Tästä voit lukea käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka hyväksyttiin varsinaisessa kokouksessa 25.4.2021.