Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Kyyveden osakaskunta laatii itselleen käyttö- ja hoitosuunnitelman vuoden 2018 aikana, jonka löydät täältä. Suunnitelman tarkoituksena on antaa osakaskunnan toiminnalle selkeät linjaukset ja listata pitkän aikavälin kehittämis- ja edistämisasiat sekä kohteet. Suunnitelma pohjaa alueen muihin suunnitelmiin sekä huomio muut alueelliset ja valtakunnalliset strategiat sekä ohjelmat.

Alustava valmistumisajankohta kesä-syksy 2018.