Pyydysten merkintä

Kalastuslaki ja asetukset määrittelevät, miten pyydykset tulee olla merkittynä (KalL 48 §). Kaikkien seisovien pyydysten tulee olla selkeästi ja havaittavasti merkittyjä. Kalatalouden keskusliitto on julkaissut erinomaisen ja selkeän oppaan pyydysten merkinnästä (http://www.ahven.net/v2_tiedostot/375.pdf).

Huomion arvoista on, että talvella kalastettaessa halkaisijaltaan yli 40 cm avannot on merkittävä 1,2 m jään yläpuolelle ulottuvalla salolla. Salko ei saa olla valkoinen väriltään ja siinä on oltava vähintään 2 cm korkuinen heijastinnauha ympäri tai kaikkiin suuntiin näkyvä heijastin roikkumassa.

Valtioneuvoston asetus (1360/2015) määrittelee pyydysten merkinnän vähimmäisvaatimukset. Esitettyjä isompia, korkeampia tai näkyvämpiä merkintätapoja saa käyttää, ja varsinkin heikon näkyvyyden olosuhteissa se on suotavaa.

Kalastaja ei saa jättää pyydysmerkkejä veteen apajilleen kalastuksen päätyttyä. Kalastuspaikan varaaminen on kiellettyä!