VESILINTUJEN RUOKINTAKIELTO 15.7. ALKAEN

OSAKASKUNTA ON PÄÄTÖKSELLÄÄN KIELTÄNYT VESILINTUJEN RUOKINNAN ALUEELLAAN 15.7.2023 ALKAEN.

Päätöksellä pyritään edistämään vesilintujen taantuvien kantojen elinvoimaisuutta, säilyttämään lintujen luontainen arkuus sekä palauttamaan perinteinen metsästyskulttuuri.