Kalastuksenvalvojien koulutus- ja koetilaisuus

Kalastuksenvalvojien koulutus ja koetilaisuus

MIKKELI 17.5.2022
Kalastuksenvalvojan koulutus antaa valmiudet suorittaa kalastuksenvalvojan koe, joka on
edellytyksenä kalastuksenvalvojana toimimiselle. Koulutustilaisuuden järjestää Kalatalouden Keskusliitto yhdessä EteläSavon Kalatalouskeskus ry;n kanssa. Kouluttajina ovat Risto Vesa ja Elias Rauhala Kalatalouden Keskusliitosta. Koetilaisuus pidetään koulutuksen päätteeksi. Kokeen järjestää EteläSavon ELYkeskus.

Aika: Tiistai 17.5.2022, klo 9.00 16.00
Paikka:
XAMK, Kampussali D, Patteristonkatu 3, Drakennus , Mikkeli

Koulutuspäivän sisältö
K
lo 9.00 Tilaisuuden avaaminen
Johdatus kalastuksenvalvojan kelpoisuusvaatimuksiin ja

hyväksymismenettelyyn

Kalastuksenvalvontaa kos
keva lainsäädäntö: Kalastuksenvalvojaa
koskevat oikeudet ja velvollisuudet

Kalastu
sta koskeva lainsäädäntö
Hallintolainsäädäntö kalastuksenvalvojan työssä

Yhteistoiminta viranomaisten kanssa

12.
0013.00 Lounas (Omakustanteinen)
13.00
Turvallisuus vesillä ja jäällä liikuttaessa
Asiakaspalvelutaidot

Tietosuoja
asiat
Kalastuksenva
lvojan toiminta käytännössä. Valvojan toimenpiteet:
talteenotto, näyttömääräys, huomautus, luopuminen toimenpiteestä,

tapahtumailmoitus, käy
tännön esimerkkien valossa
Loppuyhteenveto

14
.3015.00 Kahvitauko
15.00
Koetilaisuus alkaa

Tiedustelut ja ilmoittautuminen:
Rauno Jaat
inen rauno.jaatinen@muikkusuomi.fi tai 0400 277 688. Sitovat ilmoittautumiset 9.5.2022 mennessä (lomalla 5. 18.4).